Hva er Rock Steady Boxing


 

Velkommen til Rock Steady Boxing Vestfold og IF Tønsberg-kameratene boksegruppe. 

Vi har startet opp med trening for personer med Parkinsons. Vær Torsdag kl 13:00 i TK hallen
Pris er kr 250 i måneden. Dette dekker da treningsavgift og utgifter til Trener 

Facebook Velg Gruppe VF Park & idrett

Nye trenings tider:

Fast Torsdager kl 13:00 til 15:00.Tillegg mandager kl 13:00 Til 15:00 (kan avvike avhengige av antall deltakere)

 

 

Klikk her for innmelding 

Kjøp  T-skjorte og annet her


Utenlandsk nettbutikk Max 259 kr + frakt som er 90 kr. Da unngår man krav om fortolling og mva.


 


 

Utstyr som er lurt og skaffe seg

Håndbeskyttelse: Klikk her pris kr 225

Norsk nettbutikk

Håndbeskyttelse: Klikk her pris kr 225


Norsk nettbutikk

Boksehansker: Klikk her Pris fra 450 og oppover. ta kontakt med meg vis du/dere er usikre.

Norsk nettbutikk

 

 

Kjøp  T-skjorte og annet her

 

Utenlandsk nettbutikk Max 259 kr + frakt som er 90 kr. Da unngår man krav om fortolling og mva. 


 

En treningsform som passer for alle.

·    Rock Steady Boxing (RSB), en måte å styrke mennesker med Parkinsons Sykdom (PS) sin evne til å kjempe tilbake mot sykdommen

·     RSB, en bokseinspirert treningsmetode

PS er en degenerativ bevegelsesforstyrrelsesom fører til svekkelse av motoriske ferdigheter, balanse, tale og sensorisk funksjon (evnen til å overføre nerveimpulser). Nyere studier viser at visse typer trening kan være nevro-beskyttende, at trening faktisk kan bremse sykdomsutviklingen.

RSB er et høyintensitets bokseinspirert program som

  • stimulerer og trener hele kroppen og deler av hjernen
  • forbedrer øye-koordinasjon, fleksibilitet, smidighet, fart, kraft, styrke og utholdenhet - og balansen 

RSB-øvelsene varierer i form og intensitet, 

men et fellestrekk er at de er strenge og skal øke deltakerens ferdigheter.

RSB passer for

  • alle stadier av PS; fra nydiagnostiserte til de som har levd med sykdommen i flere tiår
  • alle nivåer av sykdommen, aldersgrupper og funksjonsnivå 

RSB-metoden gir bedre livskvalitet og man øker evnen til å kjempe mot og til å overvinne mottsanderen

·     og motstanderen er Parkinsons Sykdom!